Våre rørleggertjenester

Alt innen rørarbeider

Sanitæranlegg

Vi kan levere alt av sanitæranlegg og håndterer alle typer rørinstallasjoner, både i nybygg og i forbindelse med renovasjon og oppussing. Vi har mye erfaring på dette området og bistår under hele prosessen.

Varmeanlegg

Vi hjelper deg med å legge varme i gulv i alle rom i boligen. Vi har mye erfaring med installasjon av vannbåren varme. Dette er en effektiv oppvarmingsløsning som øker trivsel og bokomfort.

Renseanlegg

For hytter og boliger som ikke er tilknyttet offentlig kloakknett, kan vi installere egnet renseanlegg. Renseanlegg kan leveres i ulike varianter, og du vil få en kostnadseffektiv og sikker løsning som oppfyller alle rensekrav.

Pumpeanlegg

Vi utfører alt fra installasjon av komplette pumpeanlegg, til service og vedlikehold av eksisterende anlegg. Ved hjelp av våre samarbeidspartnere kan vi håndtere hele leveranseprosessen.

Kloakkpumpestasjoner

Vi kan levere og installere komplette pumpestasjoner. Vi står for hele monteringsprosessen, og kan også tilby årlig service med sjekk, kontroll og vedlikehold.

Vannmålere

Vannmåler er påkrevd i mange norske husstander. Dersom du enda ikke har fått dette installert, kan vi gjøre jobben for deg. Vi anbefaler at du undersøker om du kan få vannmåler utlevert av din kommune. Vi utfører også kontroll og vedlikehold av eksisterende målere.

Renovering

Vi kan bistå i små og store renoveringsprosjekter. Våre rørleggere har lang erfaring med renovering av baderom, og kan også levere et utvalg produkter og utstyr fra anerkjente leverandører.

Service og vedlikehold

Vi kan utføre service og vedlikehold på alle typer rørinstallasjoner. Vi er tilgjengelige på kort varsel ved akutte behov, og kan også utføre årlige kontroller dersom det er ønskelig.

Ønsker du at vi kommer på en befaring?

Kontakt oss for en prat om ditt prosjekt og hvordan vi kan bistå. 

Vi kommer gjerne innom for en uforpliktende befaring.

Kontakt oss